کوته نوشته مدیریتی : ساختار ، برنامه ریزی و اجرا در کسب و کار چه اهمیتی دارن؟

بهش گفتم که ساختار نداری😌 گفت چی چی ندارم؟ کسب و کار من داره پول خوب درمیاره و این یعنی همه چیز درسته😎 من : چطور میگی همه چیز درسته…

ادامه خواندنکوته نوشته مدیریتی : ساختار ، برنامه ریزی و اجرا در کسب و کار چه اهمیتی دارن؟